Prof. İbrahim EKİZ İnşaat Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4105 iekiz@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zekai CELEP İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4071 zcelep@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Hannover Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihan DOĞRAMACI AKSOYLAR İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4247 ndogramaci@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Sadullah GÖNCÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4169 - 4106 sgoncu@fsm.edu.tr
Lisans: FSM Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. KADİR ARAM Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4168 karam@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi/Sakarya U. Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: İZU
Arş. Gör. Zeki KUŞ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4113 zkus@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Arş. Gör. Tuğçe GÖKSU Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4329 tkocak@fsm.edu.tr
Lisans: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER Biyomedikal Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4304 hdincer@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Müberra AYDIN Biyomedikal Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4380 muberraaydin@fsm.edu.tr
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur GÜLBAHÇE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4093 mogulbahce@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÖZHAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4044 oozhan@fsm.edu.tr
Lisans: ODTÜ Y.Lisans: ODTÜ Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Umut KÖSE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4299 ukose@fsm.edu.tr
Lisans: Süleyman Demirel Üni. Y.Lisans: Süleyman Demirel Üni. Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi