Prof. İbrahim EKİZ İnşaat Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4105 iekiz@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Zekai CELEP İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4071 zcelep@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Hannover Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihan DOĞRAMACI AKSOYLAR İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4247 ndogramaci@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Sezer ÖZTÜRK İnşaat Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4200 sezer.ozturk@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berna KİRAZ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4236 bkiraz@fsm.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Musa AYDIN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4191 maydin@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara / Sakarya Üni. Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniveritesi
Dr. Öğr. Üyesi Sultan ZEYBEK Bilgisayar Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4140 szeybek@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bahattin KARAGÖZOĞLU Biyomedikal Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4160 bkaragozoglu@fsm.edu.tr
Lisans: ODTÜ Mühendislik Fakültesi Y.Lisans: ODTÜ Mühendislik Fakültesi Doktora: University of Strathclyde, Glasgow, İskoçya
Doç. Dr. Aliihsan KOCA Biyomedikal Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4226 akoca@fsm.edu.tr
Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER Biyomedikal Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4304 hdincer@fsm.edu.tr
Lisans: Erciyes Üniversitesi Y.Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur GÜLBAHÇE Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Başkan
0212 521 81 00 D: 4093 mogulbahce@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi Y.Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÖZHAN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4044 oozhan@fsm.edu.tr
Lisans: ODTÜ Y.Lisans: ODTÜ Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım AGHAYEV Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4083 naghayev@fsm.edu.tr
Lisans: Gazi üniversitesi Y.Lisans: Hacattepe Üniversitesi Doktora: Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Güner TATAR Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü - Üye
0212 521 81 00 D: 4103 gtatar@fsm.edu.tr
Lisans: İnonu / Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi