Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, TÜBA, TEYDEB, vb.) Desteklenen Projeleri

Proje Yürütücüsü: Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer DUYGULU

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTÇİ

Proje Adı: Nano Parçacık Katkılı BiyoBozonur Polimer Membran Üretimi

Program Adı: Bilimsel Araştırmalar Projeleri (BAP)

Yürütücü Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 10.01.2022-devam ediyor. Prj. No. FBA-2021-4751

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu Bektaş Demirci

Proje Adı: Robertson-Walker Uzay Zamanların Alt Manifoldları

Program Adı: TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Yürütücü Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesi

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 27.12.2021-

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Aliihsan KOCA

Proje Adı: Kritik soğutma uygulamalarında kullanılabilecek özgün ve yüksek ısıl performansa sahip buharlaştırıcı, yoğuşturucu ve soğutma sistemleri geliştirilmesi

Program Adı: TÜBİTAK 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

Yürütücü Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 15.10.2018 – 15.10.2020

 

 

Proje Yürütücüsü: TROPİCO Yazılım LTD. ŞTİ YILDIZ TEKNOPARK

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fatih ÇİFTÇİ

Proje Adı: Yüzey Enjeksiyon Yöntemi ile Hızlı Elektronik Devre Prototipleme Cihazı

Program Adı: KOSGEB, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Yürütücü Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesi

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 17.09.2020-devam ediyor. Prj. No. 7201432

 

TÜBİTAK 1001, Baş araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Ayla GÜLCÜ

Proje adı: Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi Için Gürbüz Çözüm Algoritmalar

Projenin yürütücüsü, destekleyeni: Prof. Dr. Can AKKAN (Sabancı Üniversitesi), TÜBİTAK

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: Mayıs 2018 - Ağustos 2020 tamamlandı.

 

Proje Koordinatörü: Dr. Cenk Aksoylar
Proje Adı: Hibrit Dinamik Benzeri Simülasyon ve Test İçi Model Güncellemesi
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje No: 212M006 - TÜBİTAK
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 1.11.2012- 1.11.2013
Proje Ekibi: Dr. Cenk Aksoylar, Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Dr. Nihan AKSOYLAR

 

Proje Teknik Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Koordinatörü: Dr.Emrecan Söylemez
Proje Adı: Direkt Metal Lazer Sinterleme Metodu Ile Ti-6al-4v Proses Haritalarının Çıkartılması Ve Geçici Hal Eriyik Havuz Geometrisinin Analizi
Proje No: TÜBİTAK 3001
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.07.2017 - 01.07.2019

 

Proje Koordinatörü: Fatih Pıtır
Proje Adı: Enavısıon Metal Eklemeli İmalat Makinesinin Endüstriyel Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Global Seviyeye Cıkarılması
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje No: 91708-TÜBİTAK / SAYEM
Proje Ortağı: ERMAKSAN, Saha İstanbul
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.03.2019 - 01.06.2020
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Dr. Öğr. Üyesi M. Safa YILMAZ, Dr. Z. Çağatay ÖTER

 

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Aliihsan KOCA

Proje Adı: Araçlar için kabin içi PTC (Positive Temperature Coefficient) ısıtma ünitesinin geliştirilmesi (KAT Mekatronik firmasıyla tamamlandı)

Program Adı: TÜBİTAK TEYDEB-1501

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.07.2018 – 30.06.2020

 

Proje Araştırmacısı: Doç. Dr. Haydar ÖZKAN

Proje Adı: Hiperspektral Görüntüleme Tekniği ile Çalışan Portatif Damar Görüntüleme Cihazı

Proje Destekleyicisi: TÜBİTAK

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: Aralık 2019 – Aralık 2020

 

Proje Araştırmacısı: Arş. Gör. Sultan ZEYBEK

Proje Destekleyicisi: TÜBİTAK

Proje Programı: 2214/A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

Proje Adı: ‘’Yinelemeli Sinir Ağlarının Eğitilmesinde Arı Algoritmasının Kullanılması’’, University of Birmingham, İngiltere

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: Haziran 2019 - Haziran 2020.

 

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat BABAARSLAN

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu BEKTAŞ DEMİRCİ

Proje Adı: 4-Boyutlu Minkowski Uzayında Bour Teoremi ve Gauss Tasviri

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 25.06.2021 – devam ediyor.

 

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Vilda PURUTÇUOĞLU

Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Hayriye AKTAŞ DİNÇER

Proje Adı: İnsan-makine uygulamalarında kullanılacak fizyolojik insan verileri için temel alt-yapısal yazılım ve donanım süreçleri geliştirme

Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK 1003

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 15.05.2018 – 15.10.2021

 

Proje Koordinatörü: ERMAKSAN
Proje Adı: Enavısıon Metal Eklemeli İmalat Makinesinin Endüstriyel Özelliklerinin İyileştirilmesi ve Global Seviyeye Çıkarılması
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje No: 91708-TÜBİTAK / SAYEM
Proje Ortağı: ERMAKSAN, THY TEKNİK, SOCAR
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.12.2019 – 2. Faz Projelerin Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor.
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Koç, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Safa Yılmaz, Cemal İrfan Çalışkan, Burçin Özbay, Dr. Zafer Çağatay Öter

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Aliihsan KOCA

Proje Adı: Trafo soğutma sistemlerinin termal performanslarının iyileştirilmesi (General Elektrik firmasında yürüyor.)

Program Adı:  TÜBİTAK TEYDEB-1501

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.08.2019 – 01.03.2022

 

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Aliihsan KOCA

Proje Adı: Binalarda Enerji Verimliliğine Yönelik, Faz Değiştiren Malzeme Katkılı Radyant Isıtma-Soğutma Paneli Geliştirilmesi (MIR Ar-Ge firmasında yürüyor.)

Program Adı: TÜBİTAK TEYDEB-1501

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.2020 – 30.09.2022

 

TÜBİTAK 1505 Projesi Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Aktül KAVAS

Proje No: 5190014

Proje Adı: 5N Gezgin Haberleşme Sistemleri Yeni Radyo için Farklı Kullanıcı İster ve Senaryolarına Uygun Yeni Bir Zamanlama Algoritmasının Geliştirilmesi.

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01/11/2019 - Devam 

 

TÜBİTAK 1005 Projesi Araştırmacı: Dr. Öğr. Üyesi Musa AYDIN

Proje Adı: Fiber Demeti ve Yapılandırılmış Aydınlatma Kullanan Yüksek Çözünürlüklü Mikroendoskop

Proje yürütücüsü ve Destekleyen Kurum: Dr. Berna Morova – TÜBİTAK

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01/09/2019 – 01/09/2021

 

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi M. Onur GÜLBAHÇE

Proje Adı: 118C374 proje numaralı; "Bidirectional AC/DC Converters <10kW with Best-in Class Power Density"

Proje Yürütücüsü: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)

Proje Destekleyicisi: "2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" kapsamında desteklenmektedir.

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: Nisan 2020 itibariyle Arçelik işbirliğinde devam ediyor.

 

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Berna Kiraz

Proje Adı: TÜBİTAK 1001 Ters Tasarımlı Ultra-kompakt alt/Üst/Bant Geçirgen Entegre Fotonik Filtreler,

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01/11/2019 – Devam

 

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Remziye İlayda TAN KESGİN 

Proje Adı: Nitrata Hassas Bölgelerde Uygulanacak Eylem Planlarının Burdur, Kuzey Ege, Meriç-Ergene, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Antalya, Marmara, Konya Kapalı ve Akarçay Havzalarında Su Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi Amacı ile Su Kalitesi Modelleme

TÜBİTAK MAM projesi 

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 19.09.2019 - Devam 

 

Proje Koordinatörü: Dr. Alptekin KISASÖZ
Proje Adı: Dubleks Paslanmaz Çeliklerde Sigma Fazı Oluşumunu Ortaya Koyan Johnson Mehl Avrami Kolmogorov Eşitliğinin Geliştirilmesi (1.Faz)
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje No: 218M176/ 3001
Proje Ortağı: Yıldız Teknik Üniversitesi
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 15.11.2018 - 15.11.2021
Proje Ekibi: Dr. Alptekin KISASÖZ (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZER (Araştırmacı)

 

Proje Koordinatörü: Onur Ertuğrul (İKÇÜ)
Proje Adı: Eklemeli İmalat İle Üretilen Maraging Çeliklerinde Isıl İşlem Şartlarının Aşınma Ve Korozyon Özelliklerine Etkisinin Araştırılması
Projeyi Destekleyen Kurum: TÜBİTAK
Proje No: TÜBİTAK 1002
Proje Ortağı: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 05.04.2021 - 05.11.2021
Proje Ekibi: Onur Ertuğrul (Yürütücü), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Safa YILMAZ (Araştırmacı), 2 adet bursiyer

 

Proje Adı: "İşbirlikçi Taşıt Dinamiklerinin Trafik Akım Modellemesine Etkileri: Benzetim ve Kontrol"

Proje No: 120M576

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu (İTÜ - İnşaat Müh.)

Bursiyer: Arş.Gör. Sadullah GÖNCÜ

Destek Programı: TÜBİTAK - ARDEB 1001

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 15.01.2021-15.05.2023

 

Proje Adı: 118C374 proje numaralı; "Bidirectional AC/DC Converters <10kW with Best-in Class Power Density"

Bursiyer: Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKSU

Proje Yürütücüsü: TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB)

Proje Destekleyicisi: "2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı" kapsamında desteklenmektedir.

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: Nisan 2020 itibariyle Arçelik işbirliğinde devam ediyor.

Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Ulusalarası Kuruluşlarca (AB, Horizon, ERASMUS+ vb.) Desteklenen Projeleri

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Adı: ALUTEAM: A Joint Research Centre for Digital Transformation of the Aluminium Industry
Projeyi Destekleyen Kurum: AB
Proje No: CISOP, 2014/031-879
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.04.2020 – 31.09.2022
Proje Ortağı: TALSAD, GALSİAD, ITO, ISTKA, İDDMİB
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Yaşar AKÇA, Savaş ÖNDER, Ömer SÜRMEN, Ferhan GÜNEŞ, Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Dr. Öğr. Üyesi M. Safa YILMAZ, A. İhsan KOCA, Gürkan TARAKÇI, Elif ÖZBİLEK

 

Proje Koordinatörü: İDDMİB
Proje Adı: Vocational Training And Education For Aluminium Sector
Projeyi Destekleyen Kurum: AB
Proje No: ERASMUS+
Proje Ortağı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVU-TR), Türkiye Alüminyum Sanayiciler Derneği (TALSAD-TR), Association of Business and Industry Thessalian (STHEV – GR), Institute of Entrepreneurship Development (IED – GR), Aluminium Federation Limited (ALFED – UK)
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 31.12.2020 - 30.12.2022 Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Yaşar AKÇA, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZER, Gürkan TARAKÇI, Savaş ÖNDER, Elif ÖZBİLEK, Ferhan GÜNEŞ

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ

Proje Ekibinde Yer Alan Fakültemiz Öğretim Üyeleri: Doç. Dr. Aliihsan Koca, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Safa Yılmaz

Proje Adı: ALUTEAM: A Joint Research Centre for Digital Transformation of the Aluminium Industry

Proje No: CISOP, 2014/031-879

Proje Ortağı: TALSAD, GALSİAD, ITO, ISTKA, İDDMİB

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.04.2020 - 31.09.2022 (Uluslararası)

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ

Proje Ekibinde Yer Alan Fakültemiz Öğretim Üyeleri: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Safa YILMAZ

Proje Adı: ALUVET

Proje No: ERASMUS+

Proje Ortağı: FSMVU, İMMİB, TALSAD, ATEI (Yunanistan), AFL (UK), IED (Yunanistan)

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 24.12.2020 - 30.12.2022 (Uluslararası)

 

Proje Adı: TinyBrains

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Osman Melih CAN

Proje Koordinatörü: Institut de Ciències Fotòniques (ICFO, Ispanya)

Projeyi Destekleyen: European Union's Horizon 2020 research and innovation programme

Grant No: 101017113

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.2021 - Devam

Fakültemiz Öğretim Elemanlarının Üniversitemiz Araştırma Merkezlerinde Yürütülen Projeleri

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Adı: ALUTEAM: Alüminyum Yapı Sistemleri Test ve Eğitim Laboratuvarı (ASTEL)
Proje No: TR10/18/YMP/0038
Projeyi Destekleyen Kurum: İSTKA
Proje Ortağı: GALSİAD-İDDMİB-TALSAD-ÇUHADAROĞLU
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.10.2018-01.08.2020
Proje Ekibi: Dr. Ebubekir KOÇ, Yaşar AKÇA, Savaş ÖNDER, Ömer SÜRMEN, Dr. Zafer Çağatay ÖTER, Ferhan GÜNEŞ, Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Mert COŞKUN, Mustafa Enes BULDUK, Gürkan TARAKÇI, Ali İhsan KOCA, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZER, Elif ÖZBİLEK

 

Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Koordinatörü: FSMVÜ
Proje Adı: İstanbul Tasarım Merkezi Kısa Film Teori Ve Uygulama Atölyesi – İSTKA
Proje No: İSTKA/2012/GNC/GNC-310
Projeyi Destekleyen Kurum: İSTKA
Proje Ortağı: Ensar Vakfı
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.12.2012 - 01.12.2012

 

Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Adı: Alüminyum İmalat Teknolojileri Eğitim, Araştırma ve Test Merkezi Projesi
Proje No: İSTKA/2012/BIL/151
Projeyi Destekleyen Kurum: İSTKA
Proje Ortağı: GALSİAD
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 15.01.2013 - 15.01.2014
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Yrd. Doç. Dr. Hasan Al-Jaboul, Yaşar AKÇA, Savaş ÖNDER

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Adı: Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği ve Sera Gazlarının Azaltılması
Proje No: İSTKA/2014/EVK/0017
Projeyi Destekleyen Kurum: İSTKA
Proje Ortağı: GALSİAD
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.08.2014 - 01.08.2015
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Yaşar AKÇA, Savaş ÖNDER

 

Proje Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ
Proje Adı: Alüminyum Eksenli Güdümlü Projesi
Proje No: TR10/15/GPD/ALUTEAM/0002
Projeyi Destekleyen Kurum: İSTKA
Proje Ortağı: GALSİAD, İDDMİB
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.12.2015 - 01.12.2017
Proje Ekibi: Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ, Yaşar AKÇA, Savaş ÖNDER, Ömer SÜRMEN, Dr. Zafer Çağatay ÖTER, Ferhan GÜNEŞ, Cemal İrfan ÇALIŞKAN, Mert COŞKUN, Kübra KAHYA, Tunahan TEZ

 

Diğer Projeler

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Remziye İlayda TAN KESGİN 

Proje Adı: İstanbul Meskun Bölge Drenaj Sistemleri ve Taşkın Analizleri

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE projesi   

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 15.06.2021 - Devam

 

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hayrullah AĞAÇCIOĞLU

Proje Araştırmacısı: Dr. Öğr. Üyesi Remziye İlayda TAN KESGİN 

Proje Adı: İstanbul Atıksu Kanalizasyon Sistemlerinin Araştırılması

YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE projesi 

Proje başlangıç ve bitiş tarihi: 25.02.2020 - Devam

 

 

Proje Adı: Optik Girişli İğnecikli Yapay Sinir Ağları Tümleşik Devre Tasarımı

Bursiyer: Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKSU

Proje Yürütücüsü: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Proje Destekleyicisi: Yükseköğretim kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi.

Projenin başlangıç ve bitiş tarihi: 01.03.2020 – Devam