Prof. Dr. Zekai Celep'in Sunumu

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Zekai Celep, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, “2022 İlkbahar-Yaz Dönemi Eğitim Seminerleri” çerçevesinde 18 Nisan 2022 de “Betonarme Yapılar ve TBDY-2018” başlığı altındaki seminer sunumu ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin “Betonarme Binalar” bölümünün maddeleri ile ilgili sorulara olan kişisel görüşlerini meslektaşlarıyla paylaşmıştır.