Prof. Dr. Zekai Celep'in Sunumu

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Zekai Celep, İTÜ İnşaat Fakültesi, "2021-2022 Bahar Yarıyılı Mustafa İnan Tatbiki Mekanik Seminerleri" çerçevesinde 13 Nisan 2022 de aşağıdaki sunumu yapmıştır:

"Begüm Öztürk ve Zekai Celep; Betonarme çerçevelerin doğrusal ve doğrusal olmayan çözümlemesinde sonuçların karşılaştırmalı değerlendirilmesi"