Prof. Dr. Zekai Celep'in Kitaplarının Yeni Baskısı

İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zekai Celep'in aşağıdaki  iki ders kitabının gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskıları yayınlandı.
Zekai Celep, Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sekizinci ve TBDY 2018’e uygun baskı 2022, xx+752 sayfa, Beta Yayıncılık.
Zekai Celep, Betonarme Yapılar, Onikinci baskı, 2022, xvi+792 sayfa, Beta Yayıncılık.