Building Information Modelling (BIM)

İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde 12 Kasım 2021 Cuma saat 10:00'da "Building Information Modelling (BIM)" adlı seminer gerçekleşmiştir. Arş. Gör. Sadullah Göncü'nün moderatörlüğünü yaptığı, eski mezunumuz Kasım Elitaş'ın konuşmacı olduğu seminer öğrencilerin soruları ile tamamlanmıştır.