Arş. Gör. Sezer Öztürk'ün TÜBİTAK Sunumu

Bölümümüz araştırma görevlilerinden Sezer Öztürk, 30 Mart 2023 Perşembe günü "TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Projeleri Sanal Konferansı"nda, 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı kapsamında yürütülen "Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Hatay Bölgesinde Yakın Fay ve Zemin Etkisiyle Oluşan Yapısal Hasarların Araştırılması" başlıklı projenin kısa sunumunu gerçekleştirmiştir.