Bitirme Projesi II dersi poster sunumu

Bitirme Projesi 2 Poster sunumları;

  • 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10:00 - 15:00 arasında D-Blok giriş kat koridorunda yapılacaktır.
  • Bütün Bitirme Projesi 2 dersini alan öğrencilerin poster sunumu yapması zorunludur ve jüri üyeleri tarafından bitirme projesi değerlendirme kriterlerine göre notlandırılacaktır.
  • Posterin çıktısı foto blok (Dekota Karton) veya foto blok olmadan sadece renkli çıktı olarak alınmalıdır ve posterin boyutları 70 x 100 (Genişlik: 70 cm, Yükseklik: 100 cm) olmalıdır, poster şablonu olarak hazırlanan power point şablonu kullanılmalıdır.