2021-2022 Yaz Dönemi Stajları Hakkında Duyuru

Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerimiz bu duyuruda belirtilen adımları ve uyarıları dikkatlice takip ederek staj başvurularını İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj komisyonuna iletebilirler. Başvurular Staj komisyonu ve Üniversitenin ilgili birimlerince değerlendirilecektir.

Staj yapmak isteyen öğrenciler,

 1. “Staj Başvuru Formu” adlı belgeyi bölümümüz web sitesindeki stajlar sekmesinden temin ederek, staj yapmak istedikleri kurum ve kuruluşun yetkilisine onaylatmalı ve ilgili yerleri doldurmalı,
 2. “Zorunlu (SGK) Staj Formu” adlı belgeyi bölümümüz web sitesindeki stajlar sekmesinden temin ederek, staj yapmak istedikleri kurum ve kuruluşun yetkilisine onaylatmalı ve ilgili yerleri eksiksiz ve tam şekilde doldurmalı,
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 4. E-Devlet üzerinden alınacak “İkametgâh” belgesi,
 5. E-Devlet üzerinden alınacak “SGK Müstehaklık (Provizyon) Belgesi”
 6. Öğrencilerimiz eğer yaz okulu ile beraber staj yapacaklar ise, staj başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki detaylı staj takvimlerini, haftada çalışacakları günleri de içerecek şekilde çıkartmalı ve başvuru dosyalarına eklemesi gerekmektedir.

Staj yapmak isteyen tüm öğrencilerimiz yukarıda sayılmış olan tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurarak, Araş.Gör. Sadullah Göncü’ye elden teslim etmelidir. Elden teslim edilmeyen evraklar, işleme alınmayacaktır.

Belge teslim ve staj süreci ile ilgili önemli notlar;

 • Tüm öğrencilerimiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Esaslarını dikkatlice okumalıdır.
 • Esaslarda belirtilen kurallara uymak zorunludur.
 • “Staj Başvuru Formu” ve “Zorunlu (SGK) Staj Formu” belgelerinin onay kısımlarında mutlaka kaşe ve ıslak imza olmalıdır.
 • “Zorunlu (SGK) Staj Formu” belgesinde mutlaka öğrencinin vesikalık fotoğrafı dijital ortamda veya yapıştırılmış olarak şekilde eklenmiş olmalıdır.
 • “Zorunlu (SGK) Staj Formu” belgesinde mutlaka öğrencinin kendisinin de ilgili kısma imza atmış olması gerekmektedir.
 • Yukarıda sayılan belgelerin herhangi birinin eksik olması durumunda öğrencinin staj işlemleri başlatılamayacaktır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin yukarıdaki belgeleri eksiksiz bir şekilde doldurarak süreci yürütmeleri önem arz etmektedir.
 • E-Devlet üzerinden alınacak “SGK Müstehaklık (Provizyon) Belgesi” bazı öğrencilerimiz için, E-Devlet sistemi üzerinden çıkmayabilir. E-Devlet üzerinden bu belgeye erişemeyen öğrencilerimizin, bu belgeyi temin etmelerine gerek yoktur. Fakat belgesi olduğu halde yollamayan öğrencilerimiz için SGK giriş süreçleri sıkıntıya girecektir. Bu nedenle belgeyi alabilen öğrencilerimizin mutlaka temin ederek iletmesi gerekmektedir.
 • Öğrencilerimiz staj takvimlerini belirlerken en az 30 iş gününe göre hesap yapmaları gerekmektedir. Mazeret bildirmeksizin 30 günün altında yapılan staj başvuruları kabul edilmeyecektir. Hafta içi günler iş günü olarak sayılırken, hafta sonları ise iş günü değildir (cumartesi günleri, ilgili firmadan cumartesi günleri çalıştığına dair belge alınması koşulu ile iş günü olarak sayılabilir). Ayrıca resmî tatil günleri de iş günü olarak sayılmamalıdır.
 • Staj belgeleri, staj başlangıç tarihinden itibaren en geç 2 hafta (14 gün) öncesinde, bölüm staj komisyonuna e-posta ile iletilmiş olmalıdır. Aksi takdirde SGK işlemleri başlatılmayacaktır. Mezun durumunda olup, stajlarını hiç yapmamış olan öğrencilerimizin 2021-2022 Yaz döneminde 60 iş günü staj yapması gerekmekte olup bu öğrencilerimizin stajlarını Yaz dönemine sığdırabilmeleri için, staj başlangıç tarihlerini belirlerken dikkatli olmaları gerekmektedir.

Yaz okulu ile beraber yaz stajı yapacak öğrenciler hakkında;

2021-2022 Yaz dönemi içerisinde yaz okulu yapacak öğrenciler için yukarıda zikredilen tüm kurallar ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Esaslarında, bu konu ile ilgili belirtilen tüm kurallar yine geçerlidir. İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Esaslarının ilgili maddelerinden biri aşağıdaki gibidir;

Yaz döneminde üç veya daha fazla ders alan öğrenciler, yaz okulu süresince stajlarını yapamazlar. En fazla 2 ders aldıkları takdirde ders aldıkları günlerin haricinde, haftada en çok 3 iş günü olmak şartıyla bu dönem içerisinde staj yapabilirler.”

Tüm öğrencilerimizin staj süreçleri ilgili bölümümüz web sitesindeki (im.fsm.edu.tr) duyuruları düzenli şekilde takip etmelerini tavsiye eder, herhangi bir sorunuzda ise sgoncu@fsm.edu.tr adresine mail atmaları rica olunur.

Sağlıklı Günler Dilerim,

Araş.Gör.Sadullah Göncü