Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mühendislik Fakültesi
YÖK ATLAS
İnşaat Mühendisliği % 100 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 50 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 25 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 100 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 50 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 100 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 25 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2016-2017 Bitirme Projeleri Listeleri
Duyuru Arşivi
2016-2017 Bitirme Projeleri Listeleri

2016 - 2017 Akademik Yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarınca verilmesi planlanan bitirme projeleri listesi aşağıda ilan edilmiştir.

Not: Bitirme projesi ile ilgili öğretim elemanları ile görüşmeden önce web sayfasında ilan edilen Bitirme projesi esaslarını dikkatlice okuyunuz.

 

1- Bitirme Projesi alacak öğrenciler projeyi alacağı öğretim elemanı ile görüşüp konularını 01.06.2016 tarihine kadar netleştirmeleri gerekmektedir.

2-  Konularını netleştiren öğreciler imzalı Bitirme Projesi öneri formunu (Bölüm web sayfasında bulunmaktadır) Öğr. Gör. Musa AYDIN'a teslim etmelidirler,

3- Bir bitirme projesi bireysel yada grup olarak alınabilir, bitirme projeleri ile ilgili kişi sayısı ilgili öğretim elemanının görüşü doğrultusunda belirlenmektedir.

 

 

Prof. Dr. A. Yılmaz ÇAMURCU

 1. Akıllı Binalar ve Büyük veri uygulamaları  1 öğrenci :

Bu projede akıllı binalarda pekçok veri elde edilmektedir. Akıllı bina  içinde yaşayanların cihaz kullanımındaki alışkanlıklar tespit edilecektir. Buna göre kullanıcıya bazı tavsiyelerde bulunulacaktır.

 

2.Herşeyin İnterneti ve ARM işlemci ile Uygulama, 1 öğrenci

IoT kullanımının ARM işlemcisi ile çeşitli verileri elde etme ve kullanımı araştıran uygulama gerçekleşecektir.

 

3.Akıllı Sistemlerde Veri Madenciliği uygulaması, 1 öğrenci

Akıllı sistemler hayatın heralanında binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Akıllı sistemlerden elde edilen veriler ile verimadenciliğinde sınıflama uygulaması yapılacaktır.

 

4.Akıllı Veri ve Görselleştirme teknikleri yazılım geliştirme, 1 öğrenci

Akllı verinin çeşitli veri görselleştirme teknikleri ile görselleştirerek akıllı veri görselleştirme yapılacaktır.

 

5.Akıllı Sistemlerde ARM işlemcisi Uygulamaları, 1 öğrenci

ARM işlemcisi V8 ile çeşitli gerçek hayat uygulamaları yapılacaktır.

 

6.Elektrik Şebekeleri verilerinde, Veri Madenciliği Uygulamaları, 1 öğrenci

Elektrik şebekelerindeki problemlerin kaynağını doğru tespit etmek için ilişkisel kurallar belirlenecektir.

 

 

 

 

Prof. Dr. Burhanettin CAN:

1). Numerik Analiz Uygulamaları (2 yada 3 kişi)

    - Denklemlerin Kökünü bulma,

    - Denklem Sistemlerinin çözümü,

    - Matrisler,

    - Interpolasyon, Ekstrapolasyon

yöntemleri için görsel olarak uygulanacak,  bir yazılım geliştirilmesi istenmektedir. programlama dili olarak (java, C# ) kullanılabilir.

 

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ali NİZAM:

1.Büyük veri üzerinden dizin oluşturma mekanizmaları,

                     Büyük veri üzerinde veri arama,  dizin oluşturma ve kullanımı konusunda literatür araştırması, yeni yöntemler önerilmesi

2.Büyük veride çok boyutlu veri analiz mekanizmaları

                    Büyük veri tekniklerinin günümüzde kullanılan iş zekâsı teknikleri ile birlikte kullanımı, çok boyutlu verinin büyük veri                                         formatlarında   saklanması hakkında literatür araştırması, yeni yöntemler önerilmesi

3.Javascript altyapıları kullanan bir ders içerik yerleştirme sistemi

Yeni javascript teknolojileri kullanan bir öğrenci otomasyon altyapısı, yeni tekniklerin bu konuya uyarlanması

4.Mekân eksenli bir görev yönetim uygulaması

Mobil uygulamalar üzerinde mekân tespiti, mekâna yönelik bir görev tabanlı bir sosyal medya uygulaması geliştirilmesi

5.Engelliler için Mobil mekân tespit, görüntü işleme ve yönlendirme uygulaması

Konum, ortam ve diğer değişkenleri kullanarak mekan tespiti yapan bir mobil uygulama geliştirilmesi

6.Javascript temelli bir servis tabanlı uygulama geliştirme ortamı

BPEL tasarlayıcı, BPEL çalıştırma ve süreç yürütme arayüzlerinin java script temelli teknolojilerle tasarlanmasına yönelik uygulama geliştirme çalışmaları

 

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ebubekir KOÇ:

 1. Yapay Zeka Uygulamaları: Temel yapay zeka başlıklarının derinlikli incelemesi ve ilgili başlıklarda en az bir tane uygulamanın yapılarak sunulması.
 2. İleri İmalat Teknolojileri: Yeni imalat sistemleri ile ilgili yazılımların geliştirilmesi ve uygun sistemlerde denenmesi. Bunun için Merkezde geliştirilen iki adet FDM teknolojili açık kaynak 3D üretim sistemi tahsis edilmiştir. Öğrenciler modüler olarak istedikleri tüm yazılım ve donanım (Ardunio, Raspberry Pi v.s.) geliştirmeleri yapabilecektir.
 3. İnsansız Sistemler: İnsansız sistemler yapay zekanın bir alt alanı olsa da özellikle gerçek uygulamalarda kullanılmak üzere, ileri düzey çalışmak isteyen öğrenciler için sunulacaktır. Bu konu kapsamında insansız sistemlerin daha “zeki” hale getirilebilmesi için modüler yazılımlar geliştirilecek ve similasyon veya gerçek ortamda uygulamaları yapılacaktır.

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ayla GÜLCÜ:

 1. Proje Adı: NLP (Natural Language Processing) ile Duygu analizi
  Öğrenci Sayısı: 2
  Projenin Konusunun  açıklaması: Yoğun sosyal medya datasından (Facebook, Twitter, haber yorumları) Türkçe duygu analizi ile anlamlı çıkarımlar yapılması. ITU NLP kütüphanesi ve Zemberek kütüphanesinden faydalanılabilir:

  http://tools.nlp.itu.edu.tr/

  https://github.com/ahmetaa/zemberek-nlp 

 

 1. Proje Adı: Öneri sistemleri (Recommendation systems)
  Öğrenci Sayısı: 2

Projenin Konusunun  açıklaması: Yapay zeka algoritmaları ile kullanıcılara en uygun ürün/hizmet önerisinin yapılması. Film önerilmesi, ticari ürün ya da heber önerilmesi gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Örnek veri kümeleri:

The New York Times: http://www.nytimes.com/recommendations/ 

Amazon dataset: https://aws.amazon.com/public-data-sets/ 

IMDB database: http://www.imdb.com/interfaces 

Movielens: http://grouplens.org/datasets/ 

Yahoo! Webscope Catalog of datasets: http://webscope.sandbox.yahoo.com/ 

 1. Proje Adı: Veri Analizi:Şehir indekslerinin hesaplanması
  Öğrenci Sayısı: 2

Projenin Konusunun  açıklaması: Şehirlere ait iş gücü durumu, iş olanakları, pahalılık, gayrimenkul fiyatları, hastane sayıssı, okul sayısı ve yeşil alan miktarı gibi bilgilerin incelenerek şehirlere indeks verilmesi ve böylece şehirler arasında çeşitli sıralamaların yapılması. Örneğin, http://www.city-data.com/ incelenebilir. TUIK' in 2015 yılı için yaptığı İllerde Yaşam Endeksi çalışmasında (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24561 ) en etkili faktörün ne olduğunun bulunması ya da şehirlerin birbirlerine benzerliklerine göre gruplanması. Ülke indexleri için örnekler:

http://hdr.undp.org/en 

http://softpower30.portland-communications.com/ranking 

https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home 

 1. Proje Adı: Veri Analizi: İklim değişikliğinin/ hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerinin incelenmesi:
  Öğrenci Sayısı: 2

Projenin Konusunun  açıklaması: Yıllar içindeki hava şartlarındaki değişimlerin incelenerek bu faktörlerin hangi hastalıklarla ilişkili olduğunun saptanması. İncelenecek faktörler sıcaklık, rüzgar, yağış ve ayrıca hava kirliliği gibi etkenler ya da hava kalitesi olabilir.  Bölgesel olarak hastalık trendleriyle bu etkenlerin artış/azalış trendleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kullanılabilecek datasetler:

http://www.data.gov/

 

 

 

 

Öğr. Gör. Musa AYDIN:

 

1.Otonom-Yarı otonom Quadcopter Gerçekleştirilmesi, (2 kişi)

İç mekân ya da dış mekânda otonom olarak iniş kalkış ve görev icrası yapan bir İHA tasarlanması beklenmektedir.

2. Android - IOS tabanlı Eğitim ve Sınav uygulaması gerçekleştirilmesi, (2 kişi)

IOS ve Android için belirli bir teknoloji(ler) yada programlama dili(leri) için eğitim uygulamasının geliştirilmesi, quiz, sınav gibi özelliklerin eklenmesini içermektedir,

3.Android tabanlı görüntü işleme (1 kişi)

“OpenCV kullanılarak, görüntü işleme algoritmalarından kenar belirleme(sobel, canny, prewit vs), imge iyileştirme işlemlerinin android tabanlı bir sistemde programlanması. “

4.Android TCP packet izleme ve görselleştirme uygulması (1 kişi)

“Temel amaç uygulamaların sistem bazlı güvenlik açıklarını ortaya çıkarmak, Android işletim sistemi kullanan cep telefonu tablet vs, internet kullanımında uygulamaların veri alışverişini izlemek TCP paketlerini uygulama bazlı analiz etmek ve görselleştirmek. “

5.SAR (Search and Resque) uygulamaları için döner kanat İHA geliştirme,(2 kişi)

“Bir multicopter tasarımını gerçekleştirmek ve bu tasarım ile doğal afetlerde ulaşılamayan yerlere tıbbı malzeme vs gibi acil ulaşması gereken malzemeleri iletmek ana hedef, bu işlemi gerçekleştirmek için pilot tarafından kontrol edilen bir İHA’nın belirli noktalara bir payload bırakmasını sağlamaktır.”

 

6.Android – IOS işletim sistemi kullanan akıllı telefonlar için lokasyon tabanlı, veri görselleştirme ve bilgi aktarımı, (1 kişi)

 

“Bulunulan bir alan içerisindeki (1km veya daha fazla yarıçap içerisindeki) tarihi mekanların bir listesini öneri olarak kullanıcıya veren ve yerlerin özelliklerini kısaca gösteren bir uygulama geliştirilmesi beklenmektedir.”

 

7.İHA’lar için Raspery pi – Arduino kullanarak oto pilot yazılım arayüzü ve donanım birimi geliştirme (2 kişi)

“İHA sistemleri donanımsal birimi bilgisayar ortamından kontrol edebilen bir yazılım sisteminin geliştirilmesi beklenmektedir, örnek olarak multicopter olarak tasarlanan bir İHA için C# yada java’da geliştirilmiş bir kabin kontrol sistemi olarak düşünülebilir. İHA üzerinde bulunan tüm sensör serileri ve kontrolcüler wi-fi ile bağlanılan arayü aracılığı ile kontrol edilecektir, bu sisteme örnek olarak ArduPilot verilebilir fakat daha basit bir arduPilot sistem yapısı olarak tasarlanması beklenmektedir.”

 

8.2D veya 3D güzergah planlama (1 kişi)

 

“İHA’lar için yapay optimizasyon algoritmaları ile (Ant, Bees, genetic vs) 2 boyutlu uzayda veya 3 boyutlu uzayda belirli kısıtları içeren güzergah planlamasının yapılması matlab gibi bir yazılım geliştirme arayüzünde simülasyonunun yapılması beklenmektedir.”

 

9.İHA’ için hedef takibi (2 kişi)

“İHA sistemleri için,  geliştirilmiş veya hazır modül olarak alınmış bir İHA’yı daha akıllı hale getirecek belirli bir hedefi takip edecek yapay zeka algoritmasının geliştirilmesi ve bir İHA üzerinden test edilmesi.”

10.Microsoft Kinect ve ROS kullanarak SLAM (2 kişi)

“RGB depth kamera olarak adlandırılan kinect sensör yardımı ile bilinmeyen bir ortamda kendi haritasını çıkarmak olarak adlandırılan SLAM işlemini yerine getiren bir sistemin geliştirilmesi. Aşağıdaki linkte örnek bir çalışma görülmektedir.”

https://www.youtube.com/watch?v=17W8dkzkvWA

11.Android için, Bluetooth 4.0 tag ile find-it uygulaması geliştirme (1 kişi)

 

“Bluetooth 4.0 tag’ler kullanarak yanımızda bulundurmak istediğimiz eşyaların kontrolünü sağlayan ANDROİD mobil uygulama yazılımı geliştirme (Örneğin: anahtar, cüzdan, çantamıza birer bluetooth 4.0 tag takarak yanımıza alıp almadığımızı veya bu eşyaların bizden uzaklaştığının kontrol ve monitörü yapılabilir)”

 

12.Android-IOS için Görüntü  yada Video Steganografi (veri gizleme) yöntemlerinin incelenmesi ve uygulaması (1 kişi)

“Steganografi bilgi içinde bilgi taşıma ya da gizli bir mesajı başka bir mesaj içinde saklama işlemi olarak bilinmektedir, geliştirilecek uygulama ile fotoğraf veya video içerisine bilgi saklayıp bunu aktaran bir sistem geliştirilecektir.”

 

 

 

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi