Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mühendislik Fakültesi
YÖK ATLAS
İnşaat Mühendisliği % 100 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 50 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 25 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 100 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 50 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 100 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 25 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | BLM Böl. 2018-2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi 1
Duyuru Arşivi
BLM Böl. 2018-2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi 1

2018-2019 Güz Döneminde Bitirme Projesi 1 Dersi Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Bir aksaklık ya da hata olmaması için;

 • Lütfen Bitirme Projesi esaslarını okuyunuz http://bm.fsm.edu.tr/Bilgisayar-Muhendisligi-Egitim--Bitirme-Projesi
 • Her öğretim elemanı en fazla Beş(5) öğrenciye Bitirme Projesi 1 verebilecektir. Lütfen bu sayıyı aşmayınız.
 • Bitirme Projesi 1 alma tarih aralıkları 28 Mayıs - 29 Haziran 2018’dir.
 • Öğrenci proje öneri formunu belirtilen tarih aralığında proje danışmanına imzalattıktan sonra, Ögr. Gör. Musa AYDIN’a teslim edecektir.
 • Bitirme Projesi 1 esaslarında belirtilen koşulları sağlamayan öğrenciye proje verilmeyecektir. Bu durumda olan öğrencinin Bitirme Projesi 1 dersi kayıt onay işlemi dönem başında yapılmayacaktır.

Bitirme Projesi 1 dersini alacak olan öğrencilerin Madde 2’yi dikkatli şekilde okuması gerekmektedir.

Madde 2. Bitirme Projesi I Dersinin Alınması ve Kabulü

 1. Öğrencilerin (istisnalar hariç, yatay/dikey geçiş vb.) BLM401 Bitirme Projesi I dersini alabilmeleri için aşağıdaki kriterleri sağlanması gerekmektedir:
  1. Öğrencilerin en az 160 AKTS’lik dersten başarılı olması ve 1.8 veya daha üstü AGNO’ ya sahip olması gerekir. Ayrıca alacağı proje konusu ile ilgili derslerin hepsini geçmiş olması şarttır.
  2. BLM401 Bitirme Projesi I önkoşul derslerinden başarılı olması gerekir.
  3. 1. ve 2. sınıf derslerinin hepsinden başarılı olması gerekmektedir.
  4. Yatay geçiş ile 1. ve 2. sınıfa gelen ve intibakları yapılan öğrenciler 1. sınıf ve 2. sınıf derslerinin hepsinden başarılı olmalıdır.
  5. Aşağıdaki öğrenciler;
   • Yatay geçiş ile 3. sınıfa gelen ve intibakları yapılan öğrenciler,
   • Erasmus eğitimine 2. sınıfta giden öğrenciler
   • Dikey geçiş ile gelen öğrenciler

1. ve 2. sınıf derslerinden toplam 110 AKTS dersten başarılı olmalıdır.

               6.Yukarıdaki hususlar dışında öğrenciye Bitirme Projesi I dersini almaması için sınıf danışmanı öneride bulunabilir.

b. Öğretim Üyeleri ve Görevlileri her dönem bir sonraki dönemde verecekleri bitirme projesi konu önerilerini en geç o dönemin 10. haftasında Bölüm Başkanlığı’na bildirirler. Bölüm Başkanlığı’na bildirilen konular öğrencilere duyurulur. 

c. Bitirme Projesi I Dersi Danışman Atanması

 1. Bitirme Projesi I danışmanı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde görevli Öğretim Üyeleri ve Görevlilerinden atanır. Diğer bölümlerden Öğretim Üyesi ya da dış görevlendirme ile gelen Öğretim Üyesi ikinci danışman olarak atanır.
 2. İki veya daha fazla sayıdaki öğrencilerin disiplinler arası ortak Bitirme Projesi I alması halinde, birinci ve ikinci danışman Bölüm Başkanlarının ortak önerisi ile atanırlar.

           d. Bitirme Projesi I Alma ve Kabul Süreci

 1. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde, öğrenciler Lisans Bitirme Projesi Öneri Forumu’ nu (Ek-1)doldurarak, Bahar Yarıyılı için Güz yarıyılının en geç 14. haftasında, Güz yarıyılı için ise Bahar yarıyılının en geç 14. haftasında Bölüm Başkanlığı’na 3 nüsha halinde teslim ederler.  Bölüm onayından sonra; Lisans Bitirme Projesi Öneri Formunun bir nüshası öğrenciye, bir nüshası da tez danışmanına verilir.  Söz konusu dönemde Bitirme Projesi alan tüm öğrencilerin listesi izleyen hafta içinde Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilir. Proje konusu onaylanmayan öğrenciler bir hafta içinde yeni bir proje konusu belirler. 
 2. Danışman ve Bölüm Başkanı tarafından imzalanan Bitirme Öneri Formu, öğrencinin başarması ve sağlaması gereken koşulları (bkz. Madde 2.a) yerine getirdiği takdirde, her dönemin ilk haftasındaki ders alma aşamasında BLM401 Bitirme Projesi I dersine kayıt olması ve sınıf danışmanının onayı ile geçerli olur.
 3. Bitirme Projesi Öneri formu onaylanmış ve başarması ve sağlaması gereken koşulları yerine getirse bile örneğin, projede başarıyı önemli olarak etkileyecek eksik teknik dersler ve hususlar varsa, sınıf danışmanı,  Bitirme Projesi dersini almasının uygun olmayacağı gerekçesi ile ders kaydını onaylamayabilir.
 4. Bölüm onaylı Lisans Bitirme Projesi Öneri Formu’ nu alan ve derse kayıt yaptıran öğrenciler çalışmalarına başlamış sayılır.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi