Anasayfa  |   İletişim  | EN
Mühendislik Fakültesi
YÖK ATLAS
İnşaat Mühendisliği % 100 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 50 Burslu
İnşaat Mühendisliği % 25 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 100 Burslu
Bilgisayar Mühendisliği % 50 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 100 Burslu
Biyomedikal Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 50 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 25 Burslu
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2018 - 2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi I hakkında
Duyuru Arşivi
2018 - 2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi I hakkında

2018-2019 Güz  Bitirme Projesi -1 konuları

Arkadaşlar 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılı için verilmesi düşünülen bitirme proje konuları aşağıdaki gibidir, proje almak isteyen öğrenci, almak istediği proje konusunu ilgili öğretim elemanı ile görüşüp kesinleştirmek gerekmektedir.

Not: Her Öğretim Elemanı en fazla 5 Öğrenciye Bitirme Projesi verebilir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu   

1.)Ateş Böceği algoritması ile uygulamalar (1 öğrenci)

Ateş böceği algoritmasını incelemek, bu algoritmanın veri bilimi ve veri madenciliğinde uygulamalarını gerçekleştirmek

2.)İnternet Oyun Programlama (2 öğrenci) ;

Server bazında çok kullanıcılı çok oyunculu İnternette oynanan oyun geliştirme

3.)Kenar Bilişimde Mobil Objelerin İzlenmesi (Monitoring Mobile objects in Edge Computing);   (1 öğrenci)

Kenar Bilişim yapısına bağlı kablosuz Mobil objelerin izlenmesi için küçük bir donanımında yazılım uygulaması gerçekleştirmek.

4.)Uzaktan erişimli bilgisayar kontrollü fabrika otomasyonu (2 veya 3 kişi)

Prof. Dr. Burhanettin Can

·Mobil tırmanan Robot Geliştirmek (2 öğrenci)

·Mobil zıplayan Robot Geliştirmek(1 öğrenci)

 

Dr. Öğr. Üyesi Süha Tuna

1. Renkli görüntülerdeki bozuklukların istatistiksel yöntemler ile giderilmesi (1-2 Kişi)

   Bu projede ele alınan üç kanallı renkli fotoğrafların üzerinde bozunmaların tahmin edilerek    uygun yöntem ile düzeltilmeleri üzerine çalışılacaktır. Bu amaçla C programlama dili üzerinde ve MIT tarafından geliştirilen stbi görüntü işleme kütüphanesi kullanılacaktır.

2. Renkli görüntüler için sıkıştırma algoritması geliştirimi (1-2 Kişi)

   Bu projede ele alınan üç kanallı renkli fotoğrafların etkin biçimde sıkıştırılması sağlanacak    ve bu tür verilerin gerek diskte kapladığı alan gerekse de bir noktadan başka bir noktaya    gönderilme süresinin azaltımı üzerine çalışılacaktır. Bu amaçla C programlama dili üzerinde ve MIT tarafından geliştirilen stbi görüntü işleme kütüphanesi kullanılacaktır.

3. Arama algoritmalarının paralelleştirilmesi (1-2 Kişi)

   Birçok alanda kullanılan "en kısa yol bulma" algoritmalarının C dilinde MPI ve OpenMP   kütüphaneleri kullanılarak paralelleştirilmesi ve ilgili hesaplamaların hızlandırılması üzerine çalışılacaktır.

4. Regresyon ile Büyük Veri modelleme ve uygulamaları (1-2 Kişi)

   Üzerinde çalışılan bir verinin istatistiksel analizi yapılarak uygun bir istatistiksel model geliştirilmeye çalışılacaktır. Yapılan analiz ve geliştirilen model ile geleceğe dönük tahmin ve yorumların sağlıklı bir biçimde elde edilebilmesi sağlanacaktır.

5. Kapalı alanlarda ısı değişimlerinin nümerik yöntemler yardımıyla modellenmesi (1-2 Kişi)

   Kapalı alanlarda kullanılan ısıtma ve soğutma sistemlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri incelenerek az sayıda sensör aracılığıyla gerekli sıcaklık bilgileri ölçülecektir. Bu bilgilerin sınır koşulu olduğu ısı denklemlerinin sayısal çözümleri üzerinde durulacak ve ilgili ortamın sıcaklık haritası çıkarılacaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Nizam

  • Bilgi Sistemleri Arası Bütünleşme Testi uygulaması geliştirme

Şirketlerde kullanılan bilgi sistemlerinin bütünleşik/entegre çalışmalarının testi için bir sistem geliştirilmesi

Öğrenci sayısı:1

  • İç Mekân Yönlendirme Uygulaması

İç mekân yer belirleme ve kullanıcı yönlendirme için Beacon cihazlarına dayalı bir uygulama geliştirilmesi

Öğrenci sayısı:1

  • Yazılım sistemleri arası entegrasyon mekanizmalarının görselleştirilmesi

Yazılımlar arası entegrasyonun tercihleri, bunların puanlanması ve internet ortamında görselleştirilmesi projesi

Öğrenci sayısı:1

  • Büyük veride çok boyutlu veri analiz mekanizmaları

Büyük veri tekniklerinin günümüzde kullanılan iş zekâsı teknikleri ile birlikte kullanımı, çok boyutlu verinin büyük veri formatlarında saklanması hakkında literatür araştırması, yeni yöntemler önerilmesi

Öğrenci sayısı:1

  • Otizm Spektral Bozukluğu Gösteren Bireyler İçin Oyunla Öğrenme Uygulaması

Otizm Spektral Bozukluğu Gösteren Bireyler İçin oyun, yakın alan etkileşimi ve veri madenciliği teknikleri içeren bir Mobil Oyunla Öğrenme uygulaması geliştirilmesi

Öğrenci sayısı:1

  • Gerçek zamanlı veri analizi konulu altyapılar kullanarak davranış analizi

Gerçek zamanlı veri analizi konulu altyapılarının analizi, analiz gereken konu belirlenmesi ve belirlenen sorunun çözümüne yönelik sistem – algoritma çalışmaları

Öğrenci sayısı:1

  • İlişki temelli bir sosyal medya – görev yönetim uygulaması

Kişilerin diğer kişilerle üst –alt gibi hiyerarşik ilişkilerini modelleyen bir sosyal uygulaması tasarım ve gerçekleştirilmesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayla Gülcü

1.(2 kişi) Sinir Ağları (Neural Networks, Deep Learning) :

Konvolusyonel sinir ağları ile Kapsül ağların karşılaştırılması. Çalışma hem teorik hem de pratik içeriği olan bir çalışma olacaktır. Kodlama yeteneği yüksek, lineer cebirle arası iyi olan öğrenciler için daha uygundur. Çok iyi Python bilgisi gereklidir. Uygulama alanı olarak hazır resim veri setleri kullanılabilir. Örneğin MNIST veriseti kullanılabilir. Ağın optimizasyonu gerekebilir.

2.(2 kişi) Sinir Ağları (Neural Networks, Deep Learning) Parametre Optimizasyonu:

Üst sezgisel (meta-heuristic) yöntemlerden 2 tanesi seçilerek ağdaki değişik parametreler optimize edilecektir. Kodlama Pythonda yapılacaktır. Çok iyi kodlama bilgisi gereklidir. Uygulama alanı olarak gene hazır verisetleri kullanılacak, çalıştırılan optimizasyon yöntemlerinin başarısı karşılaştırılacaktır.

3.(2 kişi) Metin Sınıflandırma (Text Classification) ve Özellik Çıkarma (Feature Extraction) Tekniklerinin Karşılatırılması:

 Python sklearn kütüphanesindeki teknikler baz alınarak öncelikle özellik çıkarma teknikleri incelenecek, ardından metin için uygun sınıflandırma algoritmaları test edilecektir. Uygulama alanı olarak yazar tanıma yapılacaktır. Çok iyi Python bilgisi gereklidir. Eğer sklearn kütüphanesindeki bir modül alınıp bu kütüphanedeki eksikliklerin doldurulmasına yönelik katkı sağlanırsa proje çok başarılı kabul edilir.

4.(2 kişi) Ev Fiyatları Tahmini:

Python Web Frameworklerinden bir tanesi seçilerek Web arayüzü olan, özellikler girildiğinde evin tahmini ederini bulan bir program yapılacaktır. Çalışmanın teorik tarafında ise Regresyon Analizi yapılacak, bu nedenle öğrencinin bu konuya hakim olması gereklidir.

Dr. Öğr. Üyesi Berna Kiraz

Proje Adı: TORCS araba kurulum eniyilemesi (Car setup optimization in TORCS)

Projenin Tanıtımı: Bu projede TORCS (The Open Racing Car Simulator) video oyununda bir aracın parametrelerini ince ayarlamak için literatürde iyi bilinen en az iki çok amaçlı evrimsel algoritmaların karşılaştırılmasının yapılması hedeflenmektedir. TORCS tekerlek basıncı ve yol ile açısı, yakıt  tüketimi, yol tutuşu, aracın aerodinamik katsayısı, kanat açısı, aracın aerodinamik katsayısı gibi değişkenleri hesaba katan karmaşık bir fizik motoruna sahip çok gerçekçi bir açık kaynak simülatörüdür. Öğrenciler bu simülatörde yarışacak araba tasarımını çok amaçlı evrimsel algoritmalar kullanarak yapacaklar ve sonuçlarını deneysel olarak karşılaştıracaklardır.

Öğrenci Sayısı: 2 ya da 3

Proje Adı: Bir Oyunu Oynamak İçin Akıllı Bir Temsilci.

Projenin Tanıtımı: Bu projede oyun ağaçları, A*, Monte Carlo arama gibi yapay zeka tekniklerinin uygulamasını ve bu oyunla ilgili bir grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI) tasarımının yapılması hedeflenmektedir. Olası oyunlar tavla, Pacman, 2048, vb. (Yapay zekaya giriş dersini alması önerilir.) Projedeki adımlar oyunun belirlenmesi, oyun için uygun yapay zeka tekniklerinin kodlanması ve GUI tasarımının yapılması olarak sıralanabilir.

Öğrenci Sayısı: 2-3 öğrenci

Proje Adı: Okul çağı öncesi çocuklar için günlük öğün planlama için arayüz tasarımı

Projenin Tanıtımı: Bu projede çocukların gerekli besinleri alabilmeleri için anneye yardımcı menü oluşturan sistem oluşturulacaktır. Diyet problemi çok amaçlı optimizasyon problemi olarak ele alınıp meta-sezgiseller yardımıyla çözülmesi ve web arayüzünün tasarlanması amaçlanmaktadır. Bu projeyi alacak öğrencilerin veritabanı, web programlama konularında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Öğrenci Sayısı: 1-2 öğrenci

Proje Adı: Özellik seçme (feature selection) için meta-sezgisellerin kullanılması

Projenin Tanıtımı: Bu projede özellik seçme yöntemi olarak klasik yöntemler yerine meta-sezgisellerin kullanılması amaçlanmaktadır. Öğrenci(ler) istediği uygulama alanlarını seçebilirler. Meta-sezgisel olarak parçacık sürü algoritması ele alınabilir. Bu projeyi alacak öğrencilerin veri madenciliği/makine öğrenmesi derslerini almış olmaları veya almaları gerekmektedir.

Öğrenci Sayısı: 1-2 öğrenci

Proje Adı: Araştırma etkisinin tahmini (prediction of research impact)

Projenin Tanıtımı: Bu projenin amacı bir araştırma makalesinin makale başlığı ile ilgili anahtar kelimeleri kullanarak araştırmanın etkisini tahmin etmektir. Araştırmanın etkisinin önemli bir ölçütü yayınlandığı tarih itibariyle aldıkları alıntıların sayısıdır. Önerilecek algoritma ilgili bir alanda anahtar kelimeleri kullanarak alıntı sayısını tahmin edecektir.

Öğrenci Sayısı: 1-2 öğrenci

Not: Yukarıdaki konu başlıkları dışında, makine öğrenmesi, meta-sezgiseller (evrimsel algoritmalar, sürü algoritmaları, vb. ) ya da pekiştirmeli öğrenme konularında öğrencinin önereceği bir konu üzerinde de uzlaşma sağlanabilir.

Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir Koç

1. Yapay zeka uygulamaları (Sürü zekası üzerine optimizasyon ve sürü davranışı gösteren birden fazla platformun kontrol algoritmaları üzerine çeşitli uygulamalar yapılacaktır).

2. İleri imalat teknolojileri (Öğrenciler metal seçici lazer sinterleme teknolojileri üzerine endüstriyel bir projede görev alacaklardır).

3. İnsansız sistemler (Gerçek problemler üzerine örneklenmiş küçük ölçekli projeler gerçekleştirilecektir).

 

Öğr. Gör. Musa Aydın

1. STM32 serisi microcontroller için deney seti oluşturulması

STM32F4 discovery board için deneylerin daha kolay yapılabilmesine olanak tanıyan bir deney seti tasarımının ve bilgisayar ara yüzünün oluşturulması amaçlanmaktadır.

Gereklilikler

STM32 serisi microcontroller hakkında bilgi sahibi olmak (gerekli destek verilecektir),

C / C++ programlama diline hakim olmak,

Öğrenci Sayısı : 1

2. Küre robot tasarımı

Küre şeklinde tasarlanan ve mobil cihaz üzerinden kontrol edilen bir robot tasarımının yapılması beklenmektedir.

Gereklilikler

STM32 serisi microcontroller hakkında bilgi sahibi olmak (gerekli destek verilecektir), C / C++ programlama diline hakim olmak,Mobil platformlar (IOS, Android, WinPhone), uygulama geliştirme bilgisine sahip olmak,

Öğrenci Sayısı : 1

3. Robotik Uygulamalar için görüntü işleme

Mobil bir kara aracı üzerinde bulunan entegre kameradan alınan görüntülerden objelerin (trafik işaretleri) tanınması şeklinde bir proje olması düşünülmektedir.

Öğrenci Sayısı : 1

4. Öğrenci Önerisi

Bir adet öğrencinin yapmayı planladığı ve önereceği proje verilmesi planlanmaktadır, verilecek proje öğrenci ile görüşülüp en fazla iki kişilik bir grup olacak şekilde oluşturulabilir.

 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi